Konstrundan Täby Vallentuna

OM OSS

Skapar du inom skulptur, måleri, foto, konsthantverk, konstsmide, glaskonst, textil, keramik eller grafik? Då är du varmt välkommen att söka medlemskap i Konstrundan Täby Vallentuna.


Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem krävs att du är aktiv konstnär/konsthantverkare, att du bor och har din verksamhet i Täby/Vallentuna 


När kan jag söka?

Din ansökan mailar du senast den 29 februari till info@tabyvallentunakonstrunda.se. Ansökan bör innehålla en enkelt skriven berättelse om vem du är, om du har utbildning, en kort beskrivning av ditt konstnärskap och annat som du tycker kan vara av värde för granskningsrådet. Årets inval sker den 18 mars.


Vem gör invalet?

Din ansökan och material granskas av en extern intagningsgrupp bestående av konstnärer och konsthantverkare. Det är alltså inte några medlemmar ur föreningen som deltar i invalsarbetet. Jurymedlemmarna byts ut till nästa inval. Om du blir refuserad kan det alltså vara värt att göra ett nytt försök nästa gång.


Hur går det till?

De 15 första ansökningarna som kommer in går vidare till invalet. Detta för att juryn ska hinna med att noggrant granska alla ansökningar och material. Vid själva invalet lämnar du in 3 verk som du tycker representerar ditt konstnärskap. Vi kommer att så fort som möjligt svara på din ansökan om du går vidare till inval eller inte. Om du går vidare till inval får du en faktura på 300 kr som är vår invalsavgift samt information om tid och plats för inlämning av dina verk. Invalsavgiften måste vara betald innan invalet och betalas inte tillbaka om du blir refuserad.


Vad händer sen?

Blir du antagen, så betalar du en medlemsavgift varje år till Konstrundan Täby Vallentunas förening. För närvarande är den 300 kr.
En separat avgift betalas varje år för konstrundan. Kostnaden för 2024 är inte bestämd ännu, men du betalar endast om du deltar.


Det finns två olika kriterier för att söka:

Alternativ 1

Du uppfyller minst tre av nedanstående kriterier:

 • Genomgått en högre konstnärlig utbildning. (4-5 år.)
 • Varit aktiv konstnär i minst tio år med utställningar på seriösa gallerier, museer eller kommunala utställningslokaler.
 • Medlem i KRO.
 • Deltagit i minst tre jurybedömda utställningar där minst en av jurymedlemmarna är en etablerad konstnär.
 • Erhållit statligt arbetsbidrag eller stipendium.
 • Fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, kommun, landsting, kyrka eller företag.
 • Vara inköpt av statlig myndighet, landsting eller kommun.

  Sökande skall förutom sina verk, lämna meritförteckning och handlingar som styrker aktuella verksamheter

  enligt ovan.

Alternativ 2


Du som inte uppfyller ovanstående kriterier, men är verksam och aktiv konstnär/konsthantverkare kan söka enligt följande:

 • Tar med tre/fyra verk som är högst tre år.
 • En kort beskrivning av ditt konstnärskap.
 • Utställnings-CV.
 • Namn, adress, telefonnummer, mailadress.
 • Adresser till Hemsida, Instagram, Facebook.

Har du flera olika uttrycksformer som du vill ställa ut under konstrundan, ska dessa visa upp i din ansökan.


KONTAKTA OSS

info@tabyvallentunakonstrunda.se